VIA CRUCIS

Droga Krzyżowa

Pomagam nieść krzyż Jezusowi

Kolejny rok z rzędu skutecznie propagujemy udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Udało się nam dotrzeć do ponad 262000 polskich rodzin.
Oznacza to, że, grono osób, które chcą przebudzić sumienia Polaków stale się powiększa.

osób dołączyło do naszej akcji i zamówiło Via Crucis - Rozważania Drogi Krzyżowej z dołączoną płytą CD.

Kliknij, aby znaleźć się wśród nich.
Od czego zacząć?

Jak pobożnie przeżyć Wielki Post?

Pojednaj się z Bogiem w sakramencie pokuty. Podejmij mocne postanowienie poprawy. Odmawiaj codziennie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, pamiętaj o poście i jałmużnie wielkopostnej.

Jeżeli chcesz mnie naśladować,
to weź swój krzyż na każdy dzień...

Pamiętaj! Odprawiając pobożnie Drogę Krzyżową, możesz uzyskać odpust zupełny pod warunkami określonymi przez Kościół.
Jak odprawiać

Drogę Krzyżową w domu?

Wielki Post to najlepszy moment na duchową przemianę. Propagując rozważania Drogi Krzyżowej, pomagamy sobie i bliskim zbliżyć się do Boga!

Na tej stronie możesz zamówić Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa wybitnego myśliciela katolickiego, Plinia Correi de Oliveira.

Via Crucis może być czytane samodzielnie, jak również towarzyszyć modlitwie. Możesz także słuchać rozważań, korzystając z nagrania umieszczonego na płycie CD.

 Autor rozważań
PLINIO CORREA DE OLIVEIRA


(1908-1995). Wybitny publicysta katolicki. Prawnik, profesor historii współczesnej na Katolickim Uniwersytecie w Sao Paulo. Znany działacz katolicki, obrońca cywilizacji chrześcijańskiej, obdarzony przydomkiem "krzyżowca XX wieku".
Autor setek artykułów oraz wielu książek, w tym znanego na całym świecie dzieła Rewolucja i Kontrrewolucja (1959). Założyciel Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), działających na całym świecie organizacji katolików świeckich, których celem jest obrona i promowanie wartości kultury chrześcijańskiej w życiu publicznym.Posłuchaj fragmentu rozważań Drogi Krzyżowej. Pełną wersję nabożeństwa znajdziesz na płycie dołączonej do broszury.Jak ważne jest to nabożeństwo?

Kościół święty zalicza Drogę Krzyżową do najbardziej zalecanych nabożeństw. To najpewniejszy sposób uzyskania łask Bożych.

Zbawiciel obiecał nam:

Kto w piątek, zwracając uwagę na godzinę Mojego skonania na Krzyżu, odprawi Drogę Krzyżową, otrzyma szczególne łaski od Mojego Ducha, którego w owej chwili oddałem... Kto dłuższy czas codziennie odprawia Drogę Krzyżową, może zbawić całą parafię.

(Obietnica Pana Jezusa dana sw. Marii Magdalenie de Pazzi)